Drzewa kontra smog

Kraków cierpi z powodu dużego zanieczyszczenia powietrza. W ramach walki ze smogiem, na wiosnę, posadzono pod Krakowem 12 tys. drzew.

Stężenia pyłu zawieszonego w stolicy Małopolski regularnie przekraczają dopuszczalną wartość, czasem nawet kilkakrotnie. Źródłem zanieczyszczenia powietrza są zakłady przemysłowe, ruch samochodowy oraz palenie w piecach węglem, i co nierzadko ma miejsce, śmieciami. Złej sytuacji sprzyja położenie miasta w niecce, gęsta zabudowa oraz słabe przewietrzanie miasta przez wiatry.

W Krakowie rodzi się wiele inicjatyw na rzecz poprawy powietrza. Aktywnie działa ruch społeczny Krakowski Alarm Smogowy, który m.in. zasłynął akcją billboardową z hasłami „Chcemy oddychać” i „No smoging, please”.

W walkę ze smogiem w Krakowie i okolicy włączyli się również rzemieślnicy z Kalwarii Zebrzydowskiej, zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych. Dzięki ich inicjatywie, o nazwie  „Zabij smoga pod Krakowem”, w Lanckoronie odbyła się duża akcja sadzenia drzew. Wydarzenie miało miejsce 13-ego kwietnia. Na terenie Nadleśnictwa Andrychów, w odległości ok. 10 km od Krakowa, posadzono 12 tysięcy małych buków i sosen.

W społecznej akcji wzięło udział wielu mieszkańców okolicznych miejscowości oraz Krakowa. W Lanckoronie wspólnie sadziło drzewa około tysiąc osób.

Zdjęcie: NaszaKalwaria.pl