Inicjatywy lokalne

W ostatnim czasie kwestie dotyczące zieleni miejskiej wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Zaangażowanie pojedynczych osób, grup nieformalnych, stowarzyszeń oraz innych organizacji, doprowadziło do uratowania wielu terenów zieleni, którym groziła likwidacja. Dzięki ich wysiłkom powstały również nowe zielone enklawy na terenach miast, od skwerów i parków, do zielonych ulic, placów i podwórek. Zapraszamy do zapoznania się z naszą mapą inicjatyw lokalnych. Mamy nadzieję, że ułatwi ona kontakt z osobami zaangażowanymi w sprawy zieleni, będzie sprzyjała wymianie doświadczeń i inspirowala do działania.

Zachęcamy do zgłaszania osób oraz grup, o których jeszcze nie wiemy. Kontakt do nas: office@sendzimir.org.pl

Łódzkie Ogrody Deszczowe – edukacja o zrównoważonym gospodarowaniu wodą w mieście

Wiosną 2015 r wspólnie z mieszkańcami Łodzi rozpoczęliśmy budowę ogrodów deszczowych, które pozwalają w sposób naturalny zatrzymywać wodę opadową i wykorzystywać ją do dbania o zieleń w okresach upałów, zapobiegając jednocześnie lokalnym podtopieniom podczas letnich ulew. Podczas cyklu warsztatów z udziałem mieszkańców zrealizowaliśmy modelowe ogrody deszczowe przy obiektach dostępnych publicznie (ośrodki kultury i pomocy społecznej).
Zachęcaliśmy także, by nowo powstające miejsca sprzyjające zatrzymywaniu wody w mieście zaznaczać na internetowej mapie miejsc sprzyjających retencji w Łodzi.