Licz na zieleń - mapy z wynikami badań

Przedstawiamy raporty z działań, a także wyniki badań na platformie "Licz na zieleń" w formie map z zaznaczeniami oraz danych do dalszych analiz. Materiały zostały udostępnione na licencji CC (Creative Commons).

Chcesz wiedzieć więcej o projekcie i wynikach z badań?

Przeczytaj raport z projektu "Licz na zieleń"

Count on green - English version of report

Zastanawiasz się, które dzielnice i osiedla są najbardziej "zielone"?

Ocena zieleni na poszczególnych osiedlach - Poznań

Ocena zieleni w poszczególnych dzielnicach - Kraków

Ocena zieleni na poszczególnych osiedlach - Łódź

Chcesz wiedzieć, którędy przebiegają najbardziej "zielone" trasy?

Trasy w otoczeniu zieleni - Poznań

Trasy w otoczeniu zieleni - Kraków

Trasy w otoczeniu zieleni - Łódź

Gdzie potrzeba "zielonej" interwencji?

Miejsca, w których brakuje zieleni - Poznań

Miejsca, w których brakuje zieleni - Kraków

Miejsca, w których brakuje zieleni - Łódź

Dane z zebranych geonakiet w formatach pozwalających na analizę GIS:

Kraków

Łódź

Poznań

Nim skorzystać z danych - przeczytaj tę informację

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Udzieli ich Renata Putkowska - kooordynatorka projektu, renata.putkowska@sendzimir.org.pl

Raport opracowała Renata Putkowska – przy wsparciu całego zespołu Fundacji Sendzimira – na podstawie analiz przygotowanych przez: Michała Czepkiewicza, dr Agatę Pietrzyk-Kaszyńską oraz dr Jakuba Konenberga.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w działania projektu, szczególnie: Radzie Projektu (dr Agacie Gójskiej, prof. Piotrowi Jankowskiemu, dyr. Pawłowi Lisickiemu, dr Tomaszowi Jeleńskiemu); Stowarzyszeniu posŁódź; Centrum Promocji Ekorozwoju; firmie Recoded, osobom wspierającym realizację projektu na różnych jego etapach – Annie Pakowskiej, dr Jackowi Zatońskiemu, Beacie Sochackiej, Monice Domanowskiej i Kołu Naukowemu Arboris z Politechniki Krakowskiej oraz wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom z Krakowa, Łodzi i Poznania.

Creative Commons License
Dane pozyskane w ramach projektu "Licz na zieleń" by Fundacja Sendzmira is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.