Poradnik TEEB dla miast

"Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej" to polska wersja językowa poradnika wydanego w ramach projektu TEEB (od ang. The Economics of Ecosystems and Biodiversity). To najbardziej znane międzynarodowe przedsięwzię­cie dotyczące ochrony przyrody w ostatnich latach. Projekt dotyczy konieczności wyceny wartości usług dostarczanych ludzkości przez przyro­dę i proponuje konkretne rozwiązania z tego zakresu, dostosowane do potrzeb różnych grup decydentów. Jest realizowany na wielką skalę od 2007 roku. Zaangażowały się w niego dziesiątki naukowców i eks­pertów z całego świata. Projekt TEEB ma szerokie poparcie instytucji między­narodowych (Komisja Europejska, agendy rządowe kil­ku krajów wysoko rozwiniętych, UNEP, IUCN).

Dzięki polskiej wersji poradnika, która zostałą przygotowana przez Fundację Sendzimira, także polscy decydenci i interesariusze w miastach mogą zapoznać się z najistotniejszymi wnioskami projektu TEEB i zastosować je w swoich miastach.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej wersji drukowanej Poradnika TEEB w języku polskim proszone są o złożenie zamówienia na adres office@sendzimir.org.pl.