Woda w mieście

Praktyczny poradnik dotyczący zarządzania wodą w mieście, zwłaszcza wodami opadowymi. Wskazuje na konieczność zintegrowanego podejścia do problemu, uwzględniając też szczegółowe wskazówki dotyczące możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych.

Przyroda w mieście

Poradnik dla praktyków zarządzania przyrodą, inspirujący do wykorzystania potencjału drzemiącego w przyrodzie dla zapewnienia wyższej jakości życia w polskich miastach. Polskie doświadczenia i dobre praktyki z zagranicy.

Ogrody deszczowe

Ikona: 

Jak zrobić ogród deszczowy w skrzyni lub gruncie? Jak inaczej zwiększyc retencję wody w gruncie? Praktyczne wskazówki i instruktaż budowy znajdziecie w broszurach dostępnych do pobrania.

Przyroda w mieście - Rozwiązania

Poradnik dla praktyków zarządzania przyrodą, stanowiący odpowiedź na bariery związane z utrzymaniem drzew w miastach, zidentyfikowane w poprzednim numerze z serii Zrównoważony Rozwój - Zastosowania.

Poradnik TEEB dla miast

Polskie tłumaczenie poradnika TEEB dla miast o usługach ekosystemów w gospodarce miejskiej. Przełomowy poradnik, który uwrażliwił liderów politycznych na całym świecie na wartość środowiska przyrodniczego.

Artykuły

Ikona 3x2: 

W prasie naukowej i specjalistycznej publikujemy artykuły poruszające tematykę związaną z usługami ekosystemów i zrównoważonym rozwojem miast.