Zieleń do zadań specjalnych – ogródki zatrzymujące wodę i zielone dachy Woda w mieście - nowa publikacja Fundacji SendzimiraFilmy - trzy miasta, trzy podejścia do wody i zieleni

Zieleń do zadań specjalnych – ogródki zatrzymujące wodę i zielone dachy

Jak wykorzystać naturalne właściwości retencyjne zieleni? Fot. Friends of The Urban Forest

Woda w mieście

Zrównoważona gospodarka wodą w miastach to temat najnowszej publikacji Fundacji Sendzimira.

Filmy - trzy miasta, trzy podejścia do wody i zieleni

Zobacz, jak radzą sobie Berlin, Barcelona i Rotterdam

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach to nowy projekt Fundacji Sendzimira, którego celem będzie zainicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń na temat zarządzania zielenią w miastach. Projekt dofinansowany jest z POIiŚ 2014-2020, w ramach konkursu: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp: Budowanie potencjału i integracja.

Czytaj dalej

Aktualności / Ciekawostki

Generator ogrodów

Ikona: 

W ramach tegorocznego festiwalu Malta, w Poznaniu, powstaje sześć miejskich ogrodów. Każdy może włączyć się w społeczną akcję sadzenia w nich krzewów, kwiatów i warzyw.

2nd stage of e-learning course

72 participants that succesfuly completed the 1st-step course "Introduction to Sustainable Development" now are taking part in the 2nd stage. It will allow to choose the best 28 participants that will met in Torun in July 2013 at 18th Summer Academy "Challenges of Sustainable Development".

Trwa drugi etap kursu on-line

72 uczestników, którzy pomyślnie ukończyli pierwszy stopień kursu "Introduction to Sustainable Development" bierze udział w drugim etapie szkolenia. Ten etap pozwoli wyłonić grupę 28 najlepszych absolwentów kursu, którzy w lipcu spotkają się w Toruniu na XVIII Akademii Letniej "Wyzwania zrównoważonego rozwoju".

Trwa drugi etap kursu on-line

72 uczestników, którzy pomyślnie ukończyli pierwszy stopień kursu "Introduction to Sustainable Development" bierze udział w drugim etapie szkolenia. Ten etap pozwoli wyłonić grupę 28 najlepszych absolwentów kursu, którzy w lipcu spotkają się w Toruniu na XVIII Akademii Letniej "Wyzwania zrównoważonego rozwoju".

Co sądzicie o naszej stronie internetowej? - ANKIETA

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię dot. naszej strony internetowej, jej struktury i treści, a także Państwa oczekiwania dot. jej dalszego rozwoju.

Strony

Subscribe to Uslugi ekosystemów RSS