Ogrodniczka miejska we Wrocławiu

Wrocław doczekał się nowego stanowiska – na początku czerwca została powołana Ogrodniczka Miejska!

Ogrodniczką miejską została Pani Małgorzata Bartyna-Zielińska, absolwentka Politechniki Wrocławskiej, prezeska wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Do tej pory p. Bartyna-Zieliśka pracowała w biurze zarządzania projektami urzędu miejskiego, gdzie koordynowała projekt „smart city”.

Zadaniami Pani Małgorzaty Bartyny-Zielińskiej będzie ustalanie, w których miejscach może pojawić się nowa zieleń, ustalanie sposobów rewitalizacji zieleni już istniejącej, jak również dbanie o wzrost bioróżnorodności w mieście.

więcej informacji tutaj